Fortsatt samverkan med Risskov bilsemester på samtliga våra hotell

Vi vill hälsa alla kunder från Risskov bilsemester till samtliga våra hotellanläggningar

på Elsabo herrgård, Hotell Amigo samt Öjaby herrgård. Vi kommer att fortsätta med en samverkan

med arrangören för bilresandet i landet.

 

Roland Lohr gen Stahl