PLANANSÖKAN GODKÄNT!

Då kom ett behövligt besked i dessa tråkiga tider för oss, kommunens politiker godkände vår ansökan om planbesked enligt dispositionsplanen vilket innebär att vi går vidare med detaljplanen för en kommande exploatering i olika etapper. Första etappen är planerad till våren 2022. I tiden kommer vi bjuder ut försäljning av stugor, lägenheter och seniorboende, därutöver kommer flera andra enheter till som paddelhall, poolområde, strandpromenad, vattenpark, köpcentrum m.m.

Vi går nu vidare i detta med vår strukturella förändring med breddning av ägare och planering för uppstarten, håll koll på denna sidan i takt med att vi lämna nyheter av projektet Elsabo semesterby.

Vid frågor och för information ring, 0708 135507

Välkommen !